ارسال آثار ( پویش اربعین حسینی )

اگر قصد ارسال ویدئو دارید ، با توجه به اینکه فایل های ویدیویی معمولا سنگین هستند ؛ پس از زدن دکمه ارسال ؛ دکمه بستن مرورگر رو نزنید تا زمانی که پیام ثبت موفق رو ببیند
حداکثر حجم فایل ارسالی 500 مگابایت است ؛ برای کاهش انتظار آپلو فایل ؛ می تونید ویدیو رو ابتدا کم حجم و سپس ارسال کنید