یادداشت سخنگوی حوزه در پی بی‌حرمتی به آستان مقدس حضرت ثامن الحجج(ع)