مدیر حوزه‌های علمیه در جمع مسلمانان و شیعیان ایتالیا: امام خمینی احیاگر دین در عصر جدید است