بازدید آیت الله اعرافی از نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی

ویدیوهای مشابه

انتخابات
16
223
اعمال لیلة‌الرغائب
158
بازدید آیت الله اعرافی از نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی
373
آیت الله اراکی: حجم کار علمی حوزه علمیه بعد از انقلاب معادل کل کارهای علمی قبل از آن است
317
201
344