video

کلیپ | می‌خواهند شما را بی‌تفاوت کنند

امام خمینی(ره): «در قضیه ریاست جمهور هم همه مکلف‌اند که شرکت کنند. من تکلیف خودم را دارم ادا می‌کنم. همه مکلف‌اند، از من طلبه که اینجا نشسته‌ام تا شما علمای اعلام و تا همه روستاها و همه جا، مکلف هستند به اینکه در این امر حیاتی دخالت کنند، بی‌تفاوت نباشند. می‌خواهند شما را بی‌تفاوت کنند.»

ویدیوهای مشابه

مبارزه با خرافات
286
شبهه پژوهی خرافات – بخش سوم
212
شبهه پژوهی خرافات – بخش دوم
253
ضرورت حضور طلاب در مدارس آموزش و پرورش
329
شبهه پژوهی خرافات – بخش اول
425
جایگاه دانشجو
309
تحقیق در باره حقانیت شیعه وظیفه شرعی ماست البته با رعایت ادب – آیت الله مصباح
296