video
play-rounded-fill

موج احکام – پرداخت خمس

مجموعه

ویدیوهای مشابه

تصویری کلان از روانشناسی قرآن بنیان
5
ترجمه متون دینی در سده معاصر حوزه علمیه قم
8
شاخصه های رضایتمندی زناشویی
7
جریان شناسی اخلاق عقلی و وحیانی – اجتهادی در حوزه معاصر
4
مرجعیت علمی قرآن در روانشناسی
3
عید امت واحده
4
به زودی در قدس نماز جماعت خواهید خواند
35