video
play-rounded-fill

مسابقه بهار مهدوی یازدهم اردی بهشت

💠 مسابقه قرآنی بهار مهدوی – ١١ اردیبهشت

✍️ برگرفته از مطلب «#روزبرگ_شیعه»

❓طبق آیه دوم و سوم سوره طلاق، فرج و گشایش در کلیه امور، در گرو چه چیزهایی است؟

1️⃣ داشتن تقوا؛
2️⃣ توکل به خداوند؛
3️⃣ هر دو مورد صحیح است.

➖➖➖➖➖➖

✅ اسامی برندگان مسابقه قرآنی بهار مهدوی ١٠ اردیبهشت ۱۴۰۱

1️⃣ جناب آقای بخشعلی کاردل
2️⃣ جناب آقای مصطفی حسنی
3️⃣ سرکار خانم مریم شیخ سلیمانی

✍️ پاسخ صحیح روز گذشته: گزینه سه

➖➖➖➖➖➖

🎁 جوایز: هر روز به سه نفر، مبلغ ۱۱۰ هزار تومان اهدا می‌گردد؛

⏱ مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت ٢٣ امروز

👇👇👇👇👇👇👇👇

🔰 برای شرکت در مسابقه امروز، لطفاً پاسخ صحیح را به ◀️ اینجا (https://www.hawzahnews.com/form/8) ▶️ ارسال نمایند.