video
play-rounded-fill

فیلم | قدردانی قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در امور استان ها از دست اندرکاران جشنواره خطابه قرآنی حوزه قزوین

فیلم | قدردانی قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در امور استان ها از دست اندرکاران جشنواره خطابه قرآنی حوزه قزوین