حال و هوای مسجد مقدس جمکران در شب آغاز امامت منجی عالم بشریت