نوع مجموعه: عقیق مقاومت - ویژه دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی